Kundservice

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Dessa villkor är gällande om inget annat är avtalat mellan Kumi och kund.

Offert
Alla offerter gäller 30 dagar ifrån anbudsdatum om inte annat angivits.

Order
Alla ordrar bekräftas med skriftlig, faxad eller e-postad orderbekräftelse.
Anmärkningar mot orderbekräftelsen ska göras inom 5 dagar.

Leverans
Allt gods levereras fritt fabrik, om inte annat avtalats.
Transportskadat gods skall noteras på fraktsedeln innan kvittering sker samt omedelbart anmälas till transportföretaget.
Pall och emballage debiteras separat på fakturan om inget annat är överenskommet.

Reklamationer
Reklamation på leverans måste göras inom 7 dagar efter mottagen leverans.

Retur
Retur godkänns enbart efter skriftligt medgivande. Förutsatt är att produkten är oanvänd och i originalförpackning.
Alla andra returer krediteras fakturerat belopp minus 20% returavdrag samt frakt och emballagekostnader.

Betalningsvillkor
Betalning ska ske inom 30 dagar. Vid betalning efter förfallodagen uttages dröjsmålsränta med 18%.

Garanti
Samtliga produkter i vårt sortiment har en garantitid på 1 år.

Äganderätt
Levererat gods är säljarens egendom tills full likvid erlagts.

Priser
Kumi (WFI AB) förbehåller sig rätten att ändra priser vid förändring av skatter tullar eller andra offentliga pålagor.