Kumi och WFI:s Integritetspolicy

Som kund, leverantör eller kontaktperson för kund/leverantör hos Kumi/WFI AB har du rätt att veta vilka personuppgifter vi sparar, i vilket syfte, hur länge uppgifterna sparas samt hur du kan begära att de raderas eller justeras. Vi följer GDPR och nedan finner du mer information kopplad till vår integritetspolicy och vårt GDPR-arbete.

Kunder på B2B-marknader är så klart företag, men relationerna som hanterar de affärsmässiga relationerna är individer. När du handlar hos oss som en kontaktperson åt ett företag uppger du dina personuppgifter. Därav benämns både kund/leverantör och kontaktperson nedan, då en kund kan vara en enskild person men också ett företag med kontaktpersoner kopplade till sig.
 

Personuppgiftsansvarig organisation:
WFI AB (Kumi är ett varumärke under WFI)
Lidängsvägen 5
335 32 Gnosjö
info@wfiab.se
Org.nr 556663-2567

Varför sparar Kumi/WFI dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser och åtaganden mot dig som kund/leverantör eller kontaktperson för vår kund/leverantör. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

När du registrerar dig som kund eller kontaktperson för vår kund/leverantör samt när du handlar av oss så lagrar vi automatiskt dina kontaktuppgifter i vårt affärssystem. Om ordern läggs via vår e-handelsplattform lagras även uppgifterna där. Vi lagrar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla åtkomst till vår e-handeln när du begär ett konto/login.

Vi kommer vidare att behandla dina personuppgifter för att göra utskick av marknadsföringsmaterial både digitalt och analogt. Vi baserar denna behandling på en intresseavvägning eller ett samtycke från dig som kund/kontaktperson. Självklart kan du alltid välja att avstå från utskick och detta respekteras omgående och dina uppgifter kommer att raderas från vår utskicksmodul. Utskicken kan röra sig om information om våra produkter, evenemang, aktiviteter och kampanjer. Vi sparar också personuppgifter för att kunna följa upp inkommande förfrågningar (via brev, e-postmeddelanden, chattar, mässbesök eller telefonsamtal).

Hur samlar Kumi/WFI in uppgifter om dig?
Informationen vi får kring företag (kund/leverantör) och deras kontaktpersoner samlas in genom att ni registrerar er som kund eller leverantör hos oss. Vi får också in information om en person anmäler sig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller lämnar sina uppgifter till oss via kontaktformulär på vår hemsida, via mail, telefon eller brev. Från våra webbplatser kan vi samla in IP-adressen och åtgärder som vidtas på webbplatsen. Se vidare under avsnittet ”Användningen av kakor”.

Om du har haft kontakt med någon av våra säljare/inköpare eller besökt hos på en mässa kan det också vara en anledning till att vi sparar personuppgifter. Dessa är då kopplade till en förfrågan, avtal, offert eller liknande och behandlas endast av relevanta personer inom vår sälj- och marknadsorganisation.  

Vilka personuppgifterna sparar Kumi/WFI?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för det, när samtycke finns eller när vi gjort en intresseavvägning.
Nedan är exempel på personuppgifterna vi sparar:

  • Namn
  • Adress
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Faxnummer
  • Titel
  • IP-adress
     

Hur lagrar och hanterar Kumi/WFI dina uppgifter?
All vår data hanteras och lagras på ett säkert sätt i en säker IT-miljö. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Du har rätt att begära ut en rapport över i vilka system vi behandlar din data. Kontakta oss i så fall via info@wfiab.se. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter justerade, kontakta även då Kumi/WFI via info@wfiab.se. Se stycke längre ned kring dina rättigheter.

Hanteras uppgifterna av tredje part?
Vi garanterar att personuppgifterna inte lämnas ut utanför vår organisation, annat än till personuppgiftsbiträde(n) som hanterar vår e-handelslösning, affärssystem och datasäkerhet. Detta regleras genom biträdesavtal. Uppgifter till tredje part i form av t ex m skärmdumpar i mail krävs ibland för att vi ska kunna fullfölja vår support till er som kund vid felsökning. Uppgifterna raderas så snart ärendet är slutfört, av så väl Kumi/WFI som personuppgiftsbiträdet.
Vi har spårning på vår webbplats och använder där Google analytics tjänster, se mer under avsnittet ”Användning av kakor”.
Uppgifterna lämnas heller inte till tredje land eller internationell organisation.

Hur länge sparar Kumi/WFI dina uppgifter?
Personuppgifter kopplade till företag sparas så länge lagen kräver det, annars raderas de två efter senast genomförda köp med undantag om vi anser att det fortfarande föreligger intresse hos kunden att finnas med i vårt register. En personuppgift som är kopplad till en offert, en order, ett inköp, ett kvitto eller en faktura kan inte raderas i affärssystemet. Men i dessa fall kan personuppgifterna anonymiseras. I vårt e-handelssystem finns stöd för att radera uppgifter enligt regelverket för GDPR.

Kunden/Leverantören/Kontaktpersonen till Kumi/WFI har rätt:
- Få en rapport över de uppgifter Kumi/WFI behandlar.
- Begära justering av felaktiga uppgifter.
- Få sina uppgifter raderade eller anonymiserade (förutsatt att WFI inte har rätt att behålla uppgifterna baserat på annan laglig grund).
- Rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Till exempel ditt samtycke till att få marknadsföringsmaterial via e-post.

Användning av kakor

Vi använder kakor för insamling av information när du navigerar på våra webbplatser. Navigeringsinformationen består av standardinformation från din webbläsare, t.ex. typ av webbläsare och språk, din IP-adress samt vilka åtgärder du vidtar på företagets webbplatser, t.ex. vilka webbsidor du visar och vilka länkar du klickar på.

Den här informationen används för att göra webbplatserna effektivare och för att tillhandahålla företags- och marknadsföringsinformation till webbplatsens ägare samt för att samla in uppgifter som webbläsartyp och operativsystem, refererande sida, navigering på webbplatsen, internetleverantörens domän etc. i syfte att få förståelse för hur besökarna använder webbplatsen. Kakor och liknande teknik hjälper oss att skräddarsy vår webbplats efter dina personliga behov, samt att upptäcka och förhindra säkerhetshot och missbruk. Kakor i sig identifierar dig inte personligen.

Om du vill återkalla ditt godkännande av kakor på våra webbplatser kan du gå till din webbläsare och avaktivera dem. 

Spårning: För att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse för de som besöker vår webbplats använder vi Google Analytics verktyg som t ex Tag manager och Google Search Console. De gör det möjligt för oss att analysera aggregerade data, till exempel besökarnas bläddringsmönster eller klickningar, för att avgöra vilka sidor som genererar de bästa resultaten. Utnyttjandet av dessa marknadsföringsverktyg leder dock inte till att WFI använder någon personligt identifierbar information. Vi använder Google Analytics som tredjepartstjänsteleverantör: Integritetspolicy.